znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51836751
Seat
Dlhý rad 1431/16, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Website
Registration number
625/2018
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
04.07.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Miroslav Bujda
    born 10.12.1958

Statutory body: Director
  • Ing. Peter Paľa
    born 29.08.1981
     From:04.07.2018To:

Type of the generally beneficial services
a) Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
b) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
c) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |