znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Bratislava AI
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51772299
Seat
Púpavová 678/20, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
510
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
01.06.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Bianka PARMOVÁ
  born 13.01.1992
 • Ing. PhD. Roman GAVULIAK
  born 31.03.1986

Statutory body: Director
 • Ing. PhD. Roman GAVULIAK
  born 31.03.1986
   From:01.06.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania stretnutí, besied, prezentácií, školení, osvetových podujatí a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií aj prostredníctvom internetu.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |