znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
INŠTITÚT TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A ENVIRONMENTALISTIKY, N.O.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51419866
Seat
Podhorská 4524/145, 92101 Banka, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-276/2018
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
07.02.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Dušan Knap
    born 15.04.1976

Statutory body: Director
  • Dušan Knap
    born 15.04.1976
     From:07.02.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1) ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľstva a implementácia
riešení trvalej udržateľnosti do praxe
2) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt
3) služby v oblasti rozvoja telesnej kultúry a športu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |