znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EduCare-MI n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51343223
Seat
Špitálska 1266/2, 07701 Michalovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/1/2018
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
31.01.2018

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • RNDr. PhD. Daniela Barkasi
  born 23.05.1982
  Deposit: 20 EUR
 • Rastislav Barkasi
  born 25.07.1979
  Deposit: 20 EUR
 • Ing. Marek Vaľko
  born 08.05.1981
  Deposit: 20 EUR
 • Mgr. Slávka Nunhartová
  born 26.07.1970
  Deposit: 20 EUR
 • Mgr. Eva Kováčová
  born 25.06.1972
  Deposit: 20 EUR

Statutory body: Director
 • RNDr. PhD. Daniela Barkasi
  born 23.05.1982
   From:25.01.2018To:

Type of the generally beneficial services
a) poradenské a vzdelávacie aktivity individuálnou a skupinovou formou
b) kariérové poradenstvo pre žiakov, študentov, dospelých a sociálne odkázaných
c) poradenstvo pri mobilitách v zahraničí pre študentov, učiteľov, školy
d) sprostredkovateľská činnosť
e) organizovanie seminárov, kurzov, školení, prezentácií, podujatí
f) spracovanie a realizácia projektov
g) mimoškolská vzdelávacia činnosť

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |