znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"Bastion Comorra nezisková organizácia"
Sídlo
Eötvösova ul. 2379/45, 94501 Komárno, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Nitra
IČO
51332809
Dátum vzniku
22.01.2018
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Peter Ďumbier, Eötvösova ul. 2379/45, 94501 Komárno

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Peter Ďumbier, Eötvösova ul. 2379/45, 94501 KomárnoOd: 22.01.2018Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt,
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
d) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
g) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |