znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ad Valorem n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51283379
Seat
Vnútorná okružná 1189/42, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-19/2017
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
21.12.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Gábor Katona
    born 07.07.1981

Statutory body: Director
  • Gábor Katona
    born 07.07.1981
     From:21.12.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
- vzdelávanie a výchovu
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |