znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezábudkovo, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51276917
Seat
Donská 1389/2, 04012 Košice-Nad jazerom, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/37/2017
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
20.12.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Ingrid Dučáková
  born 08.06.1974

Statutory body: Director
 • Mgr. Ingrid Dučáková
  born 08.06.1974
   From:20.12.2017To:03.06.2018
 • Jakub Dučák
  born 30.03.1993
   From:04.06.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom zabezpečenia všeobecne prospešných služieb v zmysle § 2 ods. 2 písm. ) zákona č. 213/1997 Z.z. v platnom znení na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry.

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby v detskom centre spojené s:
- prevádzkovaním detskej herne pre rodiny s deťmi,
- organizovaním rôznych záujmových činností pre deti (hudobných, pohybových, výtvarných, jazykových činností),
- realizovaním tvorivých dielní pre deti a rodičov a handmade trhov,
- organizovaním kultúrno-spoločenských a športových podujatí pri rôznych príležitostiach,
- organizovaním detských denných táborov počas prázdnin pre deti vo veku 6 - 10 rokov,
- poskytovaním krátkodobého opatrovania detí,
- vzdelávaním formou kurzov a prednášok pre dospelých.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |