znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
i-Gemer n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51169231
Seat
Železničná 152, 04921 Betliar, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/27/2017
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
20.10.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Silvia Csontosová
  born 01.04.1989
 • Július Konček
  born 30.01.1973

Statutory body: Director
 • Július Konček
  born 30.01.1973
   From:10.10.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
- Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |