znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
(f)ITcubator n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51141949
Seat
Ludvíka Svobodu 3783/73, 05801 Poprad, Slovenská republika
Website
Registration number
596/2017
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
26.09.2017

Founders (Legal persons)
 • AmiNet s.r.o.
  L. Svobodu 73, 058 01 Poprad
  IČO: 50271903
  Deposit: 10000 EUR
 • CREANET, a.s.
  L. Svobodu 73, 05801 Poprad
  IČO: 44813244
  Deposit: 10000 EUR
 • CHASTIA s.r.o.
  Košická 3646/68, 05801 Poprad
  IČO: 36490911
  Deposit: 10000 EUR
 • KOOR s.r.o.
  Bajzova 988/1, 82108 Bratislava-Ružinov
  IČO: 45628246
  Deposit: 10000 EUR
 • MVI, s.r.o.
  Južná trieda 8, 040 01 Košice-Juh
  IČO: 50059572
  Deposit: 10000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Mgr. Marta Kurpašová
  born 18.09.1970
   From:26.09.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje služby v oblasti:

•Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- podpora projektov v oblasti výskumu technológie internetu vecí s dopadom na život v mestách v oblastiach SmartCity - energetika, doprava, vzdelávanie a pod.
- podpora projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektivity a využívania obnoviteľných zdrojov
- podpora projektov v oblasti výskumu a vývoja aplikácií pre podporu a rozvoj turistického ruchu

• Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- za pomoci moderných technológií napomáhať zvyšovať kvalitu životného prostredia, bezpečnosti občanov a ich zdravia

• Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- vzdelávanie mládeže v predmetnej oblasti využitím informačných technológií s prepojím na zdravý životný štýl

• Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- pomocou spolupráce s komerčnými podnikmi hľadať príležitosti vo oblasti zvýšenia efektivity v obchode, priemysle (industry 4) a nových možností v znalostnej ekonomike

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |