znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zamestnanci, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51062186
Seat
Ružová 513/50, 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/22/2017
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
30.08.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Michal Spišák
  born 06.12.1980
 • Ing. Róbert Kurucz
  born 07.02.1970

Statutory body: Director
 • Ing. Róbert Kurucz
  born 07.02.1970
   From:09.08.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecné prospešné služby v oblasti:
a) podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti
b) ochrany ľudských práv a základných slobôd

Všeobecne prospešné služby sa budú realizovať najmä:
- prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb, publikačnej činnosti a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť a tým prispejú k regionálnemu rozvoju
- pomocou nezamestnaným s uplatnením na trhu práce
- podporou začínajúcich podnikateľov
- chránením práv a právom chránených záujmov zamestnancov ako aj nezamestnaných

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |