znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nový život Humenné, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
51038935
Seat
Laborecká 1897/59, 06601 Humenné, Slovenská republika
Website
Registration number
587/2017
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
25.07.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Pavel Demeter
  born 13.06.1980
 • František Tomkovič
  born 07.03.1973

Statutory body: Director
 • František Tomkovič
  born 07.03.1973
   From:25.07.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

- Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- Ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- Zabezpečovanie propagácie a finančných prostriedkov medzi organizáciami a krajinami,
- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- Poskytovanie sociálnych služieb,
- Prezentácia kultúrnych hodnôt príslušníkov rómskej národnostnej menšiny (prezentácia hudobného umenia, výtvarného umenia, prezentácie rómskych osobností, výstavy tradičnej kultúry a školenia v tejto oblasti).

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |