znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NADEJ n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50998366
Seat
Krušinec 49, 09101 Krušinec, Slovenská republika
Website
Registration number
582/2017
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
25.07.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jozef Antoš
    born 19.05.1969

Statutory body: Director
  • Jozef Antoš From:30.06.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia NADEJ n.o. poskytuje:

a) sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť
b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
c) ochrana ľudských práv a základných slobôd
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
e) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |