znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie vlastníkov chát, ROVŇACI n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50965123
Seat
Rovne 1550, Jaklovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/15/2017
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
12.07.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jaroslav Eröš
    born 10.06.1966

Statutory body: Director
  • Jaroslav Eröš
    born 10.06.1966
     From:12.07.2017To:

Type of the generally beneficial services
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, soc. bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
- ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávacie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- služby a podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |