znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"1. správcovská n.o."
Sídlo
Lesná ul. 4173/32, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Nitra
IČO
50893840
Dátum vzniku
09.05.2017
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Mgr. Marek Mihály, Lesná ul. 4173/32, 94501 Komárno

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Mgr. Marek Mihály, Lesná ul. 4173/32, 94501 KomárnoOd: 09.05.2017Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania nasledovných všeobecne prospešných služieb :

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
d) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
g) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |