znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Anny Vydrovej
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50842137
Seat
Ul. Čsl. armády 237/6, 934 01 Levice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-5/2017
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
28.04.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Andrea Vydrová
    born 30.06.1976
    Deposit: 5000 EUR

Statutory body: Director
  • Branislav Vydra
    born 04.04.1975
     From:28.04.2017To:

Type of the generally beneficial services
1. Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú všeobecne prospešné
služby, a to najmä tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných akultúrnych hodnôt.

2. Nezisková organizácia bude v rámci svojej činnosti vykonávať
nasledovné aktivity :

2.1. aktivity na podporu rozvoja slovenského knihovníctva,
2.1.1. vzdelávanie knihovníkov,l
2.1.2. oceňovanie práce knihovníkov - udeľovanie ocenenia
za "knihovnícky či roka"
2.1.3. organizovanie súťaže o najprogresívnejšiu knižnicu,

2.2. podpora tvorivého písania,

2.2.1. aktivizovanie tvorivého rastu talentovaných autorov,
2.2.2. podpora mladých začínajúcich autorov,
2.2.3. podpora autorov v písaní poézie, prezentácia ich tvorby
pred verejnosťou,
2.2.4. organizovanie celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe
poézie pod názvom "Cena Anny Vydrovej", ktorej
vyhlasovateľom bude Tekovská knižnica v Leviciach,
2.2.5. organizovaie workshopov, tvorivých dielní, rozborových
seminárov, vzdelávacích podujatí tvorivého písania,
2.2.6. podpora vydávania zborníkov zo súťaže "Cena Anny
Vydrovej",
2.2.7. publikovanie kníh poézie,
2.2.8. vyhľadávanie mladých talentov, rozvíjanie tvorivosti
mladých talentov,
2.2.9. podporovanie klubov, záujmových združení autorov
levického regiónu,
2.2.10. podporovanie realizovania literárnych večerov a pásiem
poézie, stretnutí s renomovanými autormi poézie,
2.2.11. vytvorenie internetovej stránky (sociálnej skupiny,
blogu) pre milovníkov poézie, a ktorom budú mladí
autori uverejňovať svoje básne a vymieňať si skúsenosti
pri písaní.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |