znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia ECCE HOMO
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50754581
Seat
Včelárska 2519/29, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
501
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
20.02.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter BYSTRIANSKY
    born 13.10.1978

Statutory body: Director
  • Ing. Peter BYSTRIANSKY
    born 13.10.1978
     From:20.02.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania osvetových podujatí, besied, kultúrnych podujatí a stretnutí
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- poskytovanie informácií,
- spracovanie a realizácia projektov,
- informačné služby prostredníctvom internetu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |