znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Klub vodných športov n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50750119
Seat
Kapitána Jána Nálepku 867/19, 92522 Veľké Úľany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-263/2017
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
20.02.2017

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Imrich Tóth
  born 29.10.1973
 • Peter Buday
  born 01.11.1968

Statutory body: Director
 • Peter Buday
  born 01.11.1968
   From:20.02.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

a)Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt
b)Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
c)Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informacˇné služby
d)Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
e)Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
f)Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu?

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |