znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BeMi n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50738151
Seat
Hodálova 352/3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-2/2017
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
09.02.2017

Founders (Legal persons)
 • BeMi realitná kancelária Legal s.r.o.
  Hodálova 3, 949 01 Nitra
  IČO: 50610953
  Deposit: 100 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • JUDr. Tomáš Nagy
  born 11.07.1981
   From:09.02.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:
1. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
2. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
3. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |