znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ADORAMUS TE n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50643053
Seat
Klčov 156, 05302 Spišský Hrhov, Slovenská republika
Website
Registration number
561/2016
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
14.12.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
    born 04.01.1960

Statutory body: Director
  • PaedDr. Marta Oravcová From:14.12.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie:

1. Tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, v oblasti posvätnej hudby, a to najmä prípravou, vydávaním a tlačou časopisov pre duchovnú hudbu, liturgických brožúr, kníh, nôt a ďalších pomôcok pre liturgiu, ako aj organizovaním a nacvičovaním speváckych zborov a ich vystúpení, usmerňovaním a koordinovaním liturgickej činnosti pri bohoslužbách na Slovensku, prípadne v zahraničí.

2. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, v oblasti hudby a sakrálnej hudby.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |