znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ADAM - aktivity detí a mládeže n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50632191
Seat
Jantárová ulica 14984/6, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
25/2016
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
07.12.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Miroslav Ďuroš
    born 22.09.1967
    Deposit: 1000 EUR

Statutory body: Director
  • MUDr. Peter Heinrich
    born 04.09.1973
     From:06.12.2016To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia poskytuje služby v oblasti:

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovaním krúžkov a programov s cieľom prezentácie duchovných hodnôt
- zabezpečovaním prednášok, spoločenských stretnutí a iných verejných vystúpení s cieľom prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt

b) vzdelávanie, výchova a rozvoj kultúry organizovaním:
- voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti
- športových a turistických podujatí počas voľných a prázdninových dní
- detských a mládežníckych táborov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |