znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BABY ACADEMY n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50622773
Seat
Tichá 9475/8, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-22/2016
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
22.12.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Miriama Rajčániová
  born 11.12.1988
  Deposit: 200 EUR
 • Ing. Igor Belaj
  born 31.01.1987
  Deposit: 200 EUR
 • Nicole Rajčániová
  born 16.08.1992
  Deposit: 200 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Norbert Kádek
  born 19.09.1968
   From:22.12.2016To:

Type of the generally beneficial services
Účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti v materských školách spôsobom upraveným v zákone č.245/2008 Z.z. v platnom znení a vo vyhláške MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v platnom znení a prevádzkovanie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |