znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
nezisková organizácia MICHALA STRENKA
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50621416
Seat
Mýtna 1654/15A, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
Website
Registration number
557/2016
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
28.11.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Katarína Ilkovičová
  born 01.06.1983
  Deposit: 500 EUR
 • Ing. Branislav Ilkovič
  born 04.05.1976
  Deposit: 500 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Branislav Ilkovič
  born 04.05.1976
   From:28.11.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie:

a) sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, hlavne pri udalostiach vzniknutých prírodnou katastrofou(povodne, zusuvy a pod.) a to s využitím historicko - vojenskej dopravnej techniky (ďalej aj len "vojenská technika") a v spolupráci s príslušnými verejnoprávnymi a samosprávnymi orgánmi a inštitúciami;

b) tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, v nadväznosť na život a pôsobenie seržanta Michala Strenka (1919-1945) a so zameraním na verejnú prezentáciu a trvalú expozíciu historicko - vojenskej dopravnej techniky v okolí Ľubovnianskeho hradu, vrátane nadviazania a rozvíjania spolupráce so zahraničnými Slovákmi žijúcimi v USA;

c) vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, najmä pre deti a mládež formou organizovania výchovno-vzdelávacích a športovo-pohybových táborov ako aj organizovanie kultúrno-historických podujatí pre širokú verejnosť.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |