znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
FAIRY TALE, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50597973
Seat
Dolné Obdokovce 249, 951 02 Dolné Obdokovce, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-20/2016
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
09.11.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Bc. Zoltán Gyepes
    born 15.03.1956
    Deposit: 200 EUR

Statutory body: Director
  • Bc. Zoltán Gyepes
    born 15.03.1956
     From:09.11.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách :
- detské jasle, materská škôlka a materské (detské) centrum,
- opatrovanie detí v predškolskom veku,
- vzdelávanie, vedenie a výchova detí v predškolskom veku,
- organizovanie a prevádzkovanie detských táborov,
- sprostredkovanie a zabezpečenie detských aktivít,
- sprostredkovanie, zabezpečenie a realizácie detských podujatí,
- návrh projektu detských zariadení (jaslí, škôlok, materských a
detských centier), sprostredkovanie, realizácia a zriadenie
detských zariadení.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |