znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
CCCT SK n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50583026
Seat
SNP 471/117-2, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/284-18/2016
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
18.11.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Roman Oravec
    born 04.10.1976

Statutory body: Director
  • Mgr. Adam Andráško
    born 09.09.1976
     From:18.11.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia CCCT SK n.o. poskytuje v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, tieto nasledovné všeobecne prospešné služby:

1. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
2. výskum v oblasti medicíny
3. rozvoj vzdelávania
4. organizácia školení, seminárov a iných kurzov v oblasti medicíny
5. organizácia domácich a medzinárodných konferencií, podpora účasti na domácich a zahraničných kongresoch
6. rozvoj odborného rastu študentov medicíny, PhD. študentov, lekárov a zdravotníckeho personálu
7. konzultácie v oblasti medicíny, najmä v odbore kardiológia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |