znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
(F)ITcubator - IT4TA3 n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50581449
Seat
Ludvíka Svobodu 3783/73, 05801 Poprad, Slovenská republika
Website
Registration number
553/2016
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
18.11.2016
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
16.07.2017
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
 • AmiTel, s.r.o.
  Ludvíka Svobodu 3783/73, 05801 Poprad
  IČO: 36509175
  Deposit: 10000 EUR
 • CREANET s.r.o.
  Ludvíka Svobodu 3783/73, 05801 Poprad
  IČO: 44813244
  Deposit: 10000 EUR
 • CHASTIA s.r.o.
  Košická 3646/68, 05801 Poprad
  IČO: 36490911
  Deposit: 10000 EUR
 • KOOR s.r.o.
  Bajzova 988/1, 82108 Bratislava-Ružinov
  IČO: 45628246
  Deposit: 10000 EUR
 • MVI, s.r.o.
  Južná trieda 1553/8, 04001 Košice-Juh
  IČO: 50059572
  Deposit: 10000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Ján Michlík From:27.10.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje služby v oblasti:

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- podpora projektov v oblasti výskumu technológie internetu vecí s dopadom na život v mestách v oblasti SmartCity - energetika, dorpava, vzdelávania a pod.
- podpora projektov v oblastizvyšovania energetickej efektivity a využívania obnoviteľných zdrojov
- podpora projektov v oblasti výskumu a vývoja aplikácií pre podporu a rozvoj cestovného ruchu

Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- za pomoci moderných technológií napomáhať zvyšovať kvalitu životného prostredia, bezpečnosti občanov a ich zdravia

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- vzdelávanie mládeže v predmetnej oblasti využitím informačných technológií s prepojením na zdravý životný štýl

Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- pomocou spolupráce s komerčnými podnikmi hľadať príležitosti v oblasti zvýšenia efektivity v obchode, priemysle (industry 4) a nových možností v znalostnej ekonomike

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |