znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
RegioEnergy Východ, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50574353
Seat
Mukačevská 14420/30, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
551/2016
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
24.10.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Dana Jenčová, MBA
  born 02.11.1971
  Deposit: 20 EUR
 • Ing. Branislav Machuda
  born 25.12.1985
  Deposit: 20 EUR
 • Ing. Martin Bindzár
  born 05.10.1977
  Deposit: 20 EUR
 • Mgr Viktória Glodová
  born 10.09.1990
  Deposit: 20 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Dana Jenčová, MBA From:24.10.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti regionálneho rozvoja a podpory zamestnanosti, v oblasti úspor nákladov v energetike, v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva, v oblasti rozvoja a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt ako aj v oblasti výskumu, vývoja a prenosu inovácií do praxe s cieľom rozvíjať domácu ale aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom projektov vo vedeckých oblastiach, organizovaných konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií a vedeckých podujatí, výstav, publikačnej a poradenskej činnosti, aktívne prispievať k budovaniu učiacej sa spoločnosti, založenej na vzdelanosti.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |