znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NEW SPECTRUM nezisková organizácia
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50528092
Seat
Puškinova 5822/18, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
547/2016
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
21.09.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Gregor Palčo
    born 24.08.1956
  • JUDr. Marek Sahuľ
    born 01.01.1953

Statutory body: Director
  • Mgr. Lenka Botoňková From:21.09.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia zabezpečuje:

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |