znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NEEKA SR v Karpatskom regióne n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50517066
Seat
Muškátová 491/6, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/26/2016
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
21.09.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Izabela Nadická
    born 04.01.1987

Statutory body: Director
  • Ing. Izabela Nadická
    born 04.01.1987
     From:21.09.2016To:

Type of the generally beneficial services
a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitná starostlivosť
- pre seniorov, utečencov a ľudí hľadajúcich prístrešok
- spolupráca s ľuďmi s mentálnym postihnutím a s deťmi z detských domovov
- starostlivosť o takých jedincov, ktorí z dôvodu svojich fyzických, materiálnych alebo iných zvláštnych okolností potrebujú pomoc a podporu
- ochrana, pomoc, podpora pre národnostné menšiny
b) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- zlepšenie kvality života ľudí, rozvoj turizmu, športu, propagácia zdravého životného štýlu
c) vzdelávanie a výchova
- rozvoj počítačových zručností- vzdelávacia činnosť, kurzy, semináre d) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- prezentácie firiem poskytujúcich pracovné príležitosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |