znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Dialóg
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50509314
Seat
Ul. 29.augusta 2283/38, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
498
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
08.09.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Beáta BENKOVÁ
    born 03.05.1975

Statutory body: Director
  • Beáta BENKOVÁ
    born 03.05.1975
     From:08.09.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí,
- organizovanie seminárov, školení a kurzov s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- informačné služby prostredníctvom internetu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |