znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
Občianska bezpečnosť, n.o. v likvidácii
Sídlo
Novozámocká 1215/28, 94201 Šurany, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Nitra
IČO
50506226
Dátum vzniku
06.09.2016
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Miroslav Gujber, Novozámocká 1215/28, 94201 ŠuranyVklad: 100 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Miroslav Gujber, Novozámocká 1215/28, 94201 ŠuranyOd: 06.09.2016Do: 15.07.2017
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia Občianska bezpečnosť, n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:

• prevencia a služby potláčajúce kriminalitu a podporujúce boj proti kriminalite,
• podpora obetí kriminálnej činnosti
• poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti prevažne obetiam trestných činov
• tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
• ochrana ľudských práv a základných slobôd,
• vzdelávanie a výchova prevažne v oblasti boja proti kriminalite
• výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby zamerané hlavne na boj proti kriminalite
• služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Likvidátori
  • Miroslav Gujber
    Šurany 0, 94201 Šurany
    Od: 15.07.2017Do: 

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |