znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Občianska bezpečnosť, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50506226
Seat
Novozámocká 1215/28, 94201 Šurany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-17/2016
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
06.09.2016
Date of cancellation
15.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Miroslav Gujber
    born 24.08.1976
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Miroslav Gujber From:06.09.2016To:15.07.2017

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Občianska bezpečnosť, n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:

• prevencia a služby potláčajúce kriminalitu a podporujúce boj proti kriminalite,
• podpora obetí kriminálnej činnosti
• poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti prevažne obetiam trestných činov
• tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
• ochrana ľudských práv a základných slobôd,
• vzdelávanie a výchova prevažne v oblasti boja proti kriminalite
• výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby zamerané hlavne na boj proti kriminalite
• služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |