znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ochota, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50482068
Seat
Duchnovičovo námestie 3951/1, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
539/2016
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
19.08.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Juraj Bindas
    born 22.09.1989
  • JUDr. Ivan Mikloš
    born 05.05.1987

Statutory body: Director
  • JUDr. Ivan Mikloš From:19.08.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia „Ochota n.o.“ poskytuje sociálnu pomoc zahŕňajúcu sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pomoc odkázaným fyzickým osobám, zabezpečenie stravovania, pracovných terapií a záujmových činností v rámci prevádzkovania denného stacionára podľa príslušných ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, taktiež poskytuje dobrovoľníctvo pre seniorov, ich sprevádzanie a spoločníctvo.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |