znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
Ochota, n.o.
Sídlo
Duchnovičovo námestie 3951/1, 08001 Prešov, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Prešov
IČO
50482068
Dátum vzniku
19.08.2016
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Mgr. Juraj Bindas, Šoltésovej 6534/6, 08001 Prešov
  • JUDr. Ivan Mikloš, Ďumbierska 6866/9, 08001 Prešov

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • JUDr. Ivan Mikloš, Ďumbierska 6866/9, 08001 PrešovOd: 19.08.2016Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia „Ochota n.o.“ poskytuje sociálnu pomoc zahŕňajúcu sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pomoc odkázaným fyzickým osobám, zabezpečenie stravovania, pracovných terapií a záujmových činností v rámci prevádzkovania denného stacionára podľa príslušných ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, taktiež poskytuje dobrovoľníctvo pre seniorov, ich sprevádzanie a spoločníctvo.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |