znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁRODNÝ INŠTITÚT ZDRAVIA SLOVENSKO, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50355392
Seat
Dolný Smokovec 64, 05981 Vysoké Tatry, Slovenská republika
Website
Registration number
523/2016
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
23.05.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Doc. MUDr. Leoš Středa
    born 05.07.1963
  • Mgr. Ivan Bencze
    born 31.10.1960

Statutory body: Director
  • Mgr. Ivan Bencze From:23.05.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje:

Ochrana zdravia obyvateľstva a tvorba a ochrana životného prostredia
Zdravotná prevencia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, zriaďovanie škôl, špeciálnych školských zariadení
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
Ochrana ľudských práv a základných slobôd

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |