znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút pre kultúrne a sociálne inovácie, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50325671
Seat
Nejedlého 3164/15, 84102 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika
Website
Registration number
491
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
03.05.2016

Founders (Legal persons)
  • cognia s.r.o.
    Einsteinova 3616/9, 851 01 Bratislava-Petržalka
    IČO: 47515384
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Peter BRECIK
    born 13.08.1980
     From:03.05.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí, konferencií, školení a kurzov
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |