znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia VIATICUS
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50307843
Seat
Prokopova 1096/15, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
488
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
21.04.2016

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Janka ČERVENÁKOVÁ
  born 31.05.1963
 • MUDr. Ján GAJDOŠ
  born 25.02.1948
 • Ing. Lucia KONDÁŠ
  born 18.02.1971

Statutory body: Director
 • Ing. Janka ČERVENÁKOVÁ
  born 31.05.1963
   From:21.04.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- formovanie spoločenského prostredia a názorov spoločnosti,
- služby organizovania osvetových a vedomostných podujatí, stretnutí, prezentácií, školení, seminárov
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- poskytovanie informácií a konzultácii,
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- iniciovanie návrhov zmien v legislatívnych normách,
- informačné služby prostredníctvom internetu, informačných kampaní a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |