znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
Nezisková organizácia VIATICUS
Sídlo
Prokopova 1096/15, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Bratislava
IČO
50307843
Dátum vzniku
21.04.2016
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Ing. Janka ČERVENÁKOVÁ, Zochova 760/16, 81103 Bratislava-Staré Mesto
  • MUDr. Ján GAJDOŠ, Orechová 2367/66, 06601 Humenné
  • Ing. Lucia KONDÁŠ, Pažítková 15820/5, 82101 Bratislava-Ružinov

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Ing. Janka ČERVENÁKOVÁ, Zochova 760/16, 81103 Bratislava-Staré MestoOd: 21.04.2016Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- formovanie spoločenského prostredia a názorov spoločnosti,
- služby organizovania osvetových a vedomostných podujatí, stretnutí, prezentácií, školení, seminárov
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- poskytovanie informácií a konzultácii,
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- iniciovanie návrhov zmien v legislatívnych normách,
- informačné služby prostredníctvom internetu, informačných kampaní a drobných tlačovín.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |