znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
Nezisková organizácia VIATICUS
Právna forma
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO
50307843
Sídlo
Prokopova 1096/15, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
488
Registrový úrad
Okresný úrad Bratislava
Dátum vzniku
21.04.2016

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
 • Ing. Janka ČERVENÁKOVÁ
  nar. 31.05.1963
 • MUDr. Ján GAJDOŠ
  nar. 25.02.1948
 • Ing. Lucia KONDÁŠ
  nar. 18.02.1971

Štatutárny orgán: Riaditeľ
 • Ing. Janka ČERVENÁKOVÁ
  nar. 31.05.1963
   Od: 21.04.2016Do: 

Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- formovanie spoločenského prostredia a názorov spoločnosti,
- služby organizovania osvetových a vedomostných podujatí, stretnutí, prezentácií, školení, seminárov
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- poskytovanie informácií a konzultácii,
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- iniciovanie návrhov zmien v legislatívnych normách,
- informačné služby prostredníctvom internetu, informačných kampaní a drobných tlačovín.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |