znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Logitech n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50211170
Seat
Okružná cesta 4177/19, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-5/2016
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
23.02.2016
Date of cancellation
29.07.2019
Legal title of Cancellation
Rozhodnutie správnej rady o zrušení

Date of liquidation start
29.07.2019
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Iveta Szabóová
    born 02.11.1968

Statutory body: Director
  • Mgr. Iveta Szabóová From:23.02.2016To:27.07.2016
  • Mgr. Zoltán Szabó
    born 22.02.1970
     From:27.07.2016To:29.07.2019

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Logitech n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
- vzdelávanie a výchovu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |