znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lastovička n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50145606
Seat
Hollého 1496/7, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-1/2016
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
19.01.2016
Date of cancellation
15.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Martin Giertl
    born 29.07.1990
  • Andrea Langová
    born 13.01.1981

Statutory body: Director
  • Andrea Langová From:19.01.2016To:15.07.2017

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Lastovička n.o. bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:
a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
c) ochrana ľudských práv a základných hodnôt,
d) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
e) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |