znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Blast, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50114191
Seat
Astrová 6493/17, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
37/2015
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
30.12.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Miroslav Križan
    born 17.07.1986

Statutory body: Director
  • Ing. Miroslav Križan
    born 17.07.1986
     From:30.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania služieb v oblasti:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie tanečno-hudobného festivalu pod názvom THE LEGITS BLAST a tanečného projektu OUTBREAK EUROPE,
- podpora a rozvoj slovenskej tanečnej komunity,
- príprava a organizačné zabezpečenie iných podujatí so zameraním na tanečnú, hudobnú, vizuálnu a inú umeleckú tvorbu,
- služby na podporu tanečných a kultúrnych hodnôt,
- poskytovania služieb a podpory iným organizáciám s obdobným zameraním.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |