znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KLARDIA n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50106155
Seat
P.O. Hviezdoslava 56/98, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/62/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
23.12.2015
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Klára Lakatošová
  born 07.08.1967
  Deposit: 100 EUR
 • Ing. Diana Gargalovičová
  born 27.04.1976
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Mgr. Klára Lakatošová From:18.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
- organizovanie vzdelávacích programov
- organizovanie seminárov, školení a konferencií
- publikačná činnosť
- prevádzka vzdelávacích, ekologických a zdravotných centier
- informačné a vzdelávacie kampane
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby hlavne v oblasti vzdelávania s cieľom rozvíjať aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom organizovaných konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií, poradenskej činnosti aktívne prispieva k budovaniu učiacej sa spoločnosti založenej na vzdelanosti. Medzi hlavné oblasti pôsobenia patrí vzdelávanie v oblasti zdravotníctvo a ekonómia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |