znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Adeko, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50102664
Seat
Podvysoká 369, 02357 Podvysoká, Slovenská republika
Website
Registration number
33/15
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
21.12.2015
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
16.07.2017
Date of liquidation end
29.01.2019

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Adela Koniarová
    born 08.10.1975

Statutory body: Director
  • Mgr. Adela Koniarová
    born 08.10.1975
     From:21.12.2015To:16.07.2017

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje opatrovateľskú službu pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, občanom s ŤZP, pod dohľadom inej osoby,
- poskytuje odbornú pomoc pri sebaobslužných výkonoch, pri
starostlivosti o svoju domácnosť alebo pri sociálnych aktivitách,
- poskytuje sociálne poradenstvo občanom v hmotnej núdzi i v
nepriaznivých sociálnych situáciách.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |