znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Za jazerom, n.o. v likvidácii
Právna forma?
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50102630
Seat
SNP 68/22, 05939 Šuňava, Slovenská republika
Webové sídlo?
Registration number
501/2015
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.12.2015
Date of cancellation
16.07.2016
Právny dôvod zrušenia?

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Jozef Gužiak
  nar.? 26.10.1978
  Deposit: 22 EUR
 • Stanislav Fridman
  nar.? 12.11.1977
  Deposit: 22 EUR
 • Rastislav Cuník
  nar.? 16.04.1980
  Deposit: 22 EUR

Statutory body: Director
 • Mgr. Jozef Gužiak From:16.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje:

- zdravotnej starostlivosti
- sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť
- Tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
- Ochranu ľudských práv a základných slobôd
- Vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry
- Tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva
- Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |