znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50099051
Seat
Vranovská 2710/6, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
479
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
14.12.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • RNDr. Vladimír Burjan
    born 24.11.1960

Statutory body: Director
  • RNDr. Vladimír BURJAN
    born 24.11.1960
     From:14.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zvyšovanie vedomostnej úrovne:
- organizovaním konferencií, prednášok, prezentácií, školení, kurzov, seminárov, workshopov, diskusií a výstav
aj ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
-analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |