znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
Od emócii k poznaniu, n.o.
Sídlo
Lietavská 3097/13, 851 06 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Bratislava
IČO
50098829
Dátum vzniku
14.12.2015
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Mgr. Janette MOTLOVÁ, Lietavská 3097/13, 85106 Bratislava-Petržalka

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Andrea HARŠÁNYOVÁ, Bzovícka 3176/16, 85107 Bratislava-PetržalkaOd: 14.12.2015Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
-služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí,
- organizovanie seminárov, školení a kurzov s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- informačné služby prostredníctvom internetu.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |