znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Believe n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50097717
Seat
Krymská 3879/1, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/61/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
12.01.2016
Date of cancellation
16.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Marta Franková
  born 12.03.1983
  Deposit: 1000 EUR
 • Jana Baloghová
  born 13.11.1989
  Deposit: 1000 EUR

Statutory body: Director
 • Gabriel Čopák From:14.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |