znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lepší zrak n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50092049
Seat
Tematínska 3778/5A, 85105 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
473
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
08.12.2015

Founders (Legal persons)
  • Doctoral s.r.o.
    Drieňová 1712/34, 82102 Bratislava-Ružinov
    IČO: 46918167
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Magda PRAVDOVÁ
    born 29.05.1978
     From:08.12.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva so zameraním na ochranu zdravia obyvateľstva:
- organizovanie osvetových podujatí, besied, stretnutí a prezentácií,
- organizovanie seminárov a školení,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |