znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nová ZeMne n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50051776
Seat
Hviezdoslavova 751/30, 963 01 Krupina, Slovenská republika
Website
Registration number
7/2019
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
13.11.2015
Date of cancellation
06.12.2019
Legal title of Cancellation
Rozhodnutie správnej rady o zrušení

Date of liquidation start
06.12.2019
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Emília Klačková
    born 26.08.1979

Statutory body: Director
  • Mgr. Emília Klačková From:13.11.2015To:19.02.2018
  • Mariana Hurtová
    born 21.10.1989
     From:19.02.2018To:20.02.2020

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Organizovanie konzultácií, skupinových a individuálnych stretnutí s
využitím alternatívnych foriem umelecko-relaxačných, tvorivých a
zážitkových podujatí. Organizovanie aktivít s využitím výtvarných
prostriedkov, hier a hudby, s cieľom pôsobiť na utváranie zdravého
spôsobu života a seba rozvíjania, zamerané na deti, mládež a
dospelých, jednotlivcov, rodiny a skupiny.

2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt

4. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Back




Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |