znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút právnej ochrany, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50044567
Seat
Komenského 2, 93401 Levice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-26/2015
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
02.11.2015
Date of cancellation
15.07.2017
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Juraj Kertycia
    born 02.03.1991
  • Július Kürthy
    born 02.05.1991
  • Tomáš Kmeťo
    born 25.08.1984

Statutory body: Director
  • Mgr. Hynek Železník From:02.11.2015To:15.07.2017

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd, pre celé územie SR, medzi hlavné činnosti patrí:
- informačná a poradenská činnosť
- organizovanie seminárov, diskusií a poradní,
- poskytovanie informácií osobne, formou tlačovín a
prostredníctvom internetu,
- ochrana a pomoc poškodeným v súdnych konaniach,
- publikačná činnosť
- publikovanie letákov, brožúr, kníh a iných tlačovín, ako
aj prípadné publikácie v elektronickej podobe.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |