znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"rescueART n.o." v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50034855
Seat
Levočská 7230/2, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
496/2015
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
26.10.2015
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Júlia Fričová
    born 03.06.1988
    Deposit: 30 EUR

Statutory body: Director
  • Júlia Fričová From:26.10.2015To:

Type of the generally beneficial services
a/ Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
b/ Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
c/ Ochrana ľudských práv a základných slobôd
d/ Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
e/ Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |