znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum Kinesis n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
50033425
Seat
Lysá pod Makytou 325, 02054 Lysá pod Makytou, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/262-13/2015
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
26.10.2015

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Bc. Katarína Malovec
    born 14.12.1980

Statutory body: Director
  • Bc. Katarína Malovec
    born 14.12.1980
     From:26.10.2015To:

Type of the generally beneficial services
1. Druhom všeobecne prospešných služieb neziskovej organizácie je:
• poskytovanie zdravotnej starostlivosti:
- vybudovanie regeneračného centra s orientáciou na ťažiskovú diagnózu detskej mozgovej obrny a poskytovanie súvisiacich zdravotných služieb, sociálnych služieb a humanitnej starostlivosti, hlavne pre zdravotne postihnuté deti, ktorého súčasťou bude aj poskytovanie vzdelávacích, zdravotných a sociálnych služieb,
- podpora ochrany zdravia a liečebných procesov či postupov.
• vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
- organizovanie vzdelávacích podujatí (seminárov, prednášok, konferencií) v oblasti svojho záujmu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |