znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Locus, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747920
Seat
Dlhá 804/66, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Website
Registration number
493/2015
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
21.09.2015
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Juraj Korim
  born 08.04.1960
  Deposit: 100 EUR
 • Jozef Repáš
  born 19.04.1938
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Jozef Repáš From:21.09.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom:

- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- Poskytovanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |