znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Carmel centrum n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45747857
Seat
Námestie Cyrila a Metoda 51, 07801 Sečovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/45/2015
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
16.09.2015

Founders (Legal persons)
  • Reformovaná kresťanská cirkev - Cirkevný zbor Sečovce
    Námestie Cyrila a Metoda 51, 07801 Sečovce
    IČO: 31309038
    Deposit: 300 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Zuzana Némethová From:16.09.2015To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a duchovných hodnôt
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |